Thông báo thay đổi tên sản phẩm Sika top seal 107 đổi thành Sikatop 107 seal VN

Thông báo thay đổi tên sản phẩm Sika top seal 107 đổi thành sikatop 107 seal VN

Hình ảnh mẫu bao bì Sikatop seal 107

Sikatop Seal 107 Vữa chống thấm gốc Polymer 2 thành phần
Sikatop Seal 107 Vữa chống thấm gốc Polymer 2 thành phần

Hình ảnh bao bì mới của Sikatop 107 seal VN

Thông báo thay đổi tên sản phẩm Sika top seal 107 đổi thành sikatop 107 seal VN
Thông báo thay đổi tên sản phẩm Sika top seal 107 đổi thành sikatop 107 seal VN

Đọc thêm: 


Với định hướng liên tục cải tiến để phát triển và phục vụ khách hàng tốt hơn, Sika đã và đang thực hiện quy trình chuẩn hóa tên gọi sản phẩm theo tiêu chuẩn Tập Đoàn Sika trên toàn thế giới, bao gồm Sika Việt Nam. Theo đó, kể từ tháng 06/2022, sản phẩm SikaTop® Seal 107 chính thức đổi tên thành SikaTop®-107 Seal VN. Cùng với sự thay đổi của các tài liệu kinh doanh, kỹ thuật, và nội dung trên bao bì sản phẩm cũng sẽ được thay đổi như hình ảnh tại post này

Thông tin chi tiết về việc thay đổi, vui lòng xem tại đây

Tham khảo tài liệu kỹ thuật SikaTop®-107 Seal VN tại đây

Mọi thông tin chi tiết, quý khách có thể để lại bình luận, inbox hoặc liên hệ 0973.155.322

 

Trả lời

.carousel.carousel-nav.TextCaptions { display: flex !important; justify-content: space-between; }