Sàn bê tông chỉ thực sự đem lại hiệu quả tốt nhất khi được thực hiện theo đúng quy trình bằng đá mài sàn Smart tool 16 viên. Dưới đây là quy trình mài bê tông tiêu chuẩn: